انرژی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • تداوم رکود بازار نفت و روزگار ناخوش سازمان اوپک

    تداوم رکود بازار نفت و روزگار ناخوش سازمان اوپک

    مواضع مقامات برخی اعضای اوپک حال ابهاماتی را نسبت به تداوم اتحاد بین کشورهای عضو این سازمان و آینده اجماع و اتحاد داخلی بوجود آوره و باعث شده تا اجماع اعضای اوپک بیش از پیش در معرض تهدید قرار گیرد.

جدید ترین برنامه ها