خدمات | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • رونمایی از شبکه حرفه ای کسب و کار "کسبینو"

    رونمایی از شبکه حرفه ای کسب و کار "کسبینو"

    امروز در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از مرکز نوآوری این پارک وهمچنین از شبکه اجتماعی کسبینو به عنوان شبکه حرفه ای کسب و کار با حضور دکتر ستاری و شهردارتهران پیروز حناچی رونمایی شد.

جدید ترین برنامه ها