دانش بنیان | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  •  هفت‌خان شرکت‌های دانش بنیان در جنگ با کرونا

    هفت‌خان شرکت‌های دانش بنیان در جنگ با کرونا

    شرکت‌های دانش بنیان در بحران شیوع بیماری کرونا برای رفع نیازهای بهداشتی و پزشکی کشور به سرعت وارد میدان شدند اما فعالان این بخش اعتقاد دارند که با وجود همه شعارها و حمایت‌ها، مشکلات زیادی برای فعالیت آنها و صدور مجوزها وجود دارد.

جدید ترین برنامه ها