میراث فرهنگی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • پذیرش 5 عضو جدید از ایران در (UNWTO)

    پذیرش 5 عضو جدید از ایران در (UNWTO)

    معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با رایزنی‌های انجام شده از سوی معاونت گردشگری به‌منظور تسهیل روند پذیرش پنج عضو جدید کشورمان در مجموعه اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، تعداد این اعضا به 18 عضو افزایش یافت.

جدید ترین برنامه ها