کشاورزی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • فدراسیون بذر و نهال حامی و تسهیل کننده امور تشکل ها

    فدراسیون بذر و نهال حامی و تسهیل کننده امور تشکل ها

    عبدالرضا مسلمی مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: از تجربه‌ای که از تشکیل فدراسیون ها در کره و ژاپن داشتیم؛ می دانستیم که این اقدام در روند کار زنجیره ها خلل ایجاد نمی‌کند و تنها کار پشتیبانی و حمایت را بر عهده دارد.

جدید ترین برنامه ها