شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا | آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان

  • گردشگری در پساکرونا

    گردشگری در پساکرونا

    سفر یک تقاضا و نیاز روحی و روانی فردی و یک عرضه اقتصادی و تجاری در جوامع است؛ اگر چه حذف و تعویق مسافرت برای مدتی طولانی در پساکرونا امکان پذیر نیست، اما یقینا رویکرد، آداب و رفتار گردشگران و میزان و حجم و حتی مقاصد مسافرت‌ها در سراسر جهان تغییر می‌کند.