امضاء تفاهمنامه توسعه خوشه‏ های فرش دستباف و سازمان صنایع کوچک

 • چهارشنبه 20 تیر 1397 18:49
 • شناسه 30233
امضاء تفاهمنامه توسعه خوشه‏ های فرش دستباف و سازمان صنایع کوچک

تفاهم‏نامه همکاری بین مرکز ملی فرش ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی ایران به منظور گسترش همکاری‏های علمی، پژوهشی و اجرایی در زمینه توسعه خوشه‏ های فرش دستباف کشور و استفاده بهینه از منابع، ظرفیت‏ها و توانمندی‏های بین بخشی، امضاء شد.

به گزارش شبکه ایران کالا ، این تفاهمنامه در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در جهت سیاست‏های کلی کشور در محورهای مشارکت طرفین در اجرای طرح ‏های توسعه خوشه ‏های فرش دستباف کشور، مشارکت طرفین در تأمین هزینه های برنامه های عمل طرح های توسعه خوشه‏ های فرش دستباف کشور، حمایت از اجرای پروژه‏های تکمیل حلقه ‏های مفقوده زنجیره ارزش خوشه‏ های فرش بین صادق نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‏ های صنعتی ایران و فرشته دست پاک رئیس مرکز ملی فرش ایران منعقد شد.

استفاده از توان فنی و اجرایی خوشه ‏های فرش و دبیرخانه در فعالیت‏های حوزه فرش دستباف، کمک به ارتقای فرصت‏های شغلی، ارتقای توان علمی و تخصصی، ارتقای فناوری، کاهش هزینه‏ های تولید و صرفه جویی در وقت وسرمایه ذینفعان خوشه های فرش دستباف کشور از اهداف این تفاهمنامه اعلام شد.

حمایت از شکل گیری و توسعه ارائه دهندگان خدمات توسعه کسب وکار فرش از قبیل خدمات طراحی، بازاریابی و صادرات، حمایت از برگزاری دوره ‏های آموزشی خوشه‏ های فرش دستباف کشور،‌ هم افزایی و پیوند بین خوشه ‏های همسان فرش دستباف ( در خصوص تهیه طرح و نقشه، مواد اولیه و ... )، حمایت از شکل ‏گیری و توسعه واحدهای طرح و نقشه فرش وصنایع جانبی و تکمیلی و تولیدی تجهیزات استاندارد فرشبافی در سطح خوشه‏ های فرش دستباف کشور و نیز حمایت از احداث مجتمع ‏های کارگاهی فرشبافی درشهرک‏ها و نواحی صنعتی مطابق با دستورالعمل‏های موجود از جمله اقداماتی است که امکان اجرا می یابد.

انتشار کتب و نشریات علمی، آموزشی، ترویجی و تبلیغی فرش دستباف، تقویت مشارکت و همکاری بیشتر خوشه ‏های فرش در تامین و توزیع مواد اولیه مورد نیاز، برطرف کردن مشکلات و ارائه طرح‏های پیشنهادی وهمکاری در اجرای آن در کنار حمایت از توسعه بازارهای هدف صادراتی خوشه ‏های فرش دستباف، حمایت از توسعه فناوری، عارضه‌ یابی و توانمندسازی ذینفعان خوشه های فرش دستباف وتوانمندسازی بنگاه‏ها در زمینه صادرات و در نهایت حمایت از شکل‏ گیری و توسعه شبکه ‏ها وکنسرسیوم ‏های صادراتی درخوشه ‏های فرش دستباف از دیگر اموری است که طبق این تفاهمنامه اجرا می شود.

طبق این تفاهمنامه شناسایی، امکان سنجی، هدایت و حمایت ازپیاده سازی طرح های توسعه خوشه‏ های فرش دستباف کشور در راستای سند راهبردی فرش دستباف با همکاری مرکز ملی فرش ایران، تامین مالی هزینه های تیم عاملیت توسعه و مشارکت در تأمین هزینه های برنامه های عمل توسعه خوشه‏ های فرش دستباف، حمایت از استقرار ارائه دهندگان خدمات توسعه‌ای کسب و کار فرش دستباف و صنایع وابسته در مراکز خدمات توسعه کسب و کار با هماهنگی ادارات فرش سازمان‏های صنعت، معدن و تجارت استان ها را سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی ایران تعهد کرد.

همچنین حمایت از حضور ذینفعان خوشه ‏های فرش در نمایشگاه‏ها و تورهای داخلی و خارجی تخصصی، حمایت از برگزاری نمایشگاه‏های تخصصی و احداث نمایشگاه‏های دائمی فرش دستباف در مرکز استان‏ها و تهران، حمایت از طرح‏های مطالعه بازارهای هدف صادراتی خوشه‏ های فرش دستباف، حمایت و شکل‏ گیری و توسعه شبکه‏ ها و کنسرسیوم‏های صادراتی در خوشه ‏های فرش دستباف، حمایت از ایجاد بانک اطلاعاتی تخصصی خوشه ‏های فرش دستباف، در اختیار قراردادن فضای کارگاهی و زیرساخت‏های مناسب در نواحی و شهرک‏های صنعتی برای ذینفعان خوشه های فرش دستباف کشور مطابق با دستورالعملهای موجود نیز جزو تعهدات سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی ایران است.

ضمن آن که سازمان صنایع کوچک ایجاد مجتمع‏های کارگاهی فرش بافی مستقر در نواحی و شهرک‏های صنعتی با استفاده از خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بر اساس دستورالعمل‏های موجود، ارسال گزارشات مطالعات شناختی و پیاده سازی برنامه های عمل پروژه های توسعه خوشه های فرش دستباف کشور و همچنین طرح‏های مطالعاتی صورت گرفته در تأمین مواد اولیه، ارتقا توان طراحی، ارتقاء فناوری و تولید، توسعه منابع انسانی، توسعه بازاریابی به مرکز ملی فرش، حمایت از اجرای پروژه‏ های تبلیغاتی فرش دستباف با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و انتقال تجارب توسعه خوشه ای به مرکز ملی فرش ایران را تعهد کرد.

همکاری و نظارت در برگزاری نمایشگاه ها، مجامع، جشنواره‏ ها و همایش‏های علمی و سمینارها و کارگاه‏های آموزشی و رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی در چارچوب موضوع تفاهم ‏نامه، مشارکت در تأمین هزینه های پروژه های توسعه خوشه ‏های فرش دستباف کشور، همکاری وتائید حضور ذینفعان خوشه ‏های فرش دستباف در بازارهای منطقه ای و بین المللی و همکاری و نظارت در برگزاری دوره‏های آموزشی برای مدیران، اعضا و ذینفعان خوشه‏ های فرش دستباف کشور از جمله تعهدات مرکز ملی فرش ایران است.

این مرکز همچنین متعهد شد نظارت برحسن اجرای برنامه‏ ها و عملکرد طرح های توسعه خوشه‏ های فرش دستباف و ارائه پیشنهادات لازم، هدایت و نظارت مفاد و بندهای تفاهم‏نامه با همکاری شرکت شهرک‏های صنعتی استان ‏ها و ادارات فرش سازمان‏ها، حمایت و همکاری در تکمیل زنجیره ارزش، تولید و تجارت فرش دستباف در استان‏ ها با همکاری خوشه ‏ها را نیز انجام دهد.

علاوه بر این تعیین و اعلام سیاست‏های کلان در حوزه فرش دستباف به منظور پرهیز از موازی کاری، همکاری مرکزملی فرش، به منظور جهت دهی به اعتبار و منابع، به ویژه در ابعاد پژوهشی وتجاری خوشه ‏های فرش، حضور پیگیر و مستمر درکارگروه تخصصی خوشه فرش دستباف در کنار بازدید از فعالیت‏های خوشه‏ های استانی به منظور همراهی، بررسی و نظارت فعالیت‏ ها، کمک به مستند سازی گزارشها و عملکرد خوشه‏ های فرش استانی در مرکز ملی فرش، بررسی و اعلام نظر پیشنهادات مربوط به احداث مجتمع‏های فرش بافی در نواحی و شهرک‏های صنعتی را مرکز ملی فرش باید اجرا کند.

در همین زمینه استفاده از توان فنی و اجرایی تیم‏های توسعه خوشه ‏های فرش و دعوت از شرکت شهرک‏های صنعتی استان و عامل توسعه خوشه فرش استان برای حضور در جلسات کمیته فرش استان‏ها و جلسات مرتبط با فعالیت‏های مشترک، ارائه اطلاعات پروژه‏های مطالعاتی و تحقیقاتی صورت گرفته توسط مرکز ملی فرش به ویژه مطالعات مربوط به توسعه بازار به سازمان برای استفاده دفاتر توسعه خوشه ‏های فرش و استفاده از تجارب مرکز ملی فرش ایران به همراه دعوت از سازمان صنایع کوچک و دبیرخانه خوشه‏ های فرش کشور به عنوان نماینده خوشه ‏های فرش برای حضور در جلساتی که در مرکز ملی فرش ایران با حضور تشکل‏های غیر دولتی حوزه فرش برگزار می شود را نیز مرکز ملی فرش برعهده می گیرد.

این تفاهمنامه از امروز 20 تیرماه  و به مدت سه سال معتبر است و کمیته کارشناسان مرکز ملی فرش ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی و دبیر خوشه‏ های همسان فرش دستباف. موظف است پیشنهادهای اجرایی، راهکارها و نظارت مستمر بر نحوه اجرای مفاد این تفاهمنامه را در دستور کار قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «صنعت و معدن»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

موضوع داغ هفته

 • توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

  توصیه‌های ۵ روزه هواشناسی کشاورزی

  تأمین سوخت و تنظیم دمای مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به کاهش پنج درجه‌ای دما در روز آخر هفته، تسریع در برداشت محصولات مزارع سبزی و کاهش دور آبیاری مزارع پنبه به علت کاهش دما از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای بازه زمانی امروز تا روز جمعه (۸ تا ۱۱ آبان) است که از سوی اداره هواشناسی کشورارایه شده است.

خبر آگهی

 • هاپیر تایر، خدمتی ویژه در کسب و کار آنلاین

  هاپیر تایر، خدمتی ویژه در کسب و کار آنلاین

  هایپرتایر با ایده‌ای خلاقانه برای ارایه خدماتی متفاوت در عرصه فروش آنلاین تایر بوجود آمد؛ ویژگی اصلی این مجموعه ارایه خدماتی متمایز در زمینه نصب تایرهای عرضه شده به صورت سیار است‌.

آخرین خبرها