بالاترین دستمزد خدمات کشاورزی متعلق به کدام استان است؟ | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

بالاترین دستمزد خدمات کشاورزی متعلق به کدام استان است؟

  • شنبه 10 خرداد 1399 19:51
  • شناسه 43633
بالاترین دستمزد خدمات کشاورزی متعلق به کدام استان است؟

محصولات و خدمات کشاورزی در هر استان تعرفه و قیمت خاص خود را دارند. این نرخ بر اساس قیمت تمام شده تولید در آن استان تعیین می شود اما در فصل زمستان دو استان گیلان و گلستان بیشترین تفاوت نرخ را با یکدیگر به ثبت رساندند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا، مرکز آمار با انتشار گزیده قیمت محصولات و خدمات کشاورزی در زمستان سال گذشته نرخ فروش این محصولات را در استانهای مختلف اعلام کرد.

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۴۷۷۹۴ ریال  بوده است. استان هرمزگان با ۶۵۴۶۴ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ۱۴۴۲۳ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴,۲ درصد افزایش داشته است.

 

الف - محصولات کشاورزی

۱- غلات

ذرت دانه‌ای

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در زمستان سال ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۹۳۰۱ ریال بوده است که استان هرمزگان با ۲۲۰۰۰ ریال بیشترین و استان خوزستان با ۱۴۱۷۳ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۷، معادل ۷,۳ درصد افزایش داشته است.

 

۲- محصولات لیفی

پنبه (وش)

در زمستان سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش برابر ۷۲۰۶۰ ریال و منحصر به استان قم با همان قیمت ۷۲۰۶۰  ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال ۹۷ معادل ۷,۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

۳- محصولات جالیزی

هندوانه

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۱۷۷۱۴ ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با ۱۸۰۶۴ ریال بیشترین و استان هرمزگان با ۱۲۰۰۰ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی معادل ۹۲,۳ درصد داشته است.

 

خیار

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور ۱۶۷۰۵ ریال بوده است. استان مازندران با ۸۰۰۰۰  ریال بیشترین و استان کرمان با ۱۵۴۱۶ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهشی معادل ۴۸,۱ درصد داشته است.

 

۴- سبزیجات

گوجه‌فرنگی

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور ۲۱۵۶۸ ریال بوده است. استان مرکزی با ۷۷۷۷۸ ریال بالاترین و استان بوشهر با ۲۰۲۷۵ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۱,۱ درصد افزایش داشته است.

 

بادمجان

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور برابر ۲۱۲۰۶ ریال بوده است و استان کرمان با ۴۹۶۲۳ ریال بالاترین و استان خوزستان با ۱۲۵۰۰ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال ۹۷ معادل ۲۸,۷ درصد افزایش یافته است.

 

پیاز

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۴۷۷۹۴ ریال  بوده است. استان هرمزگان با ۶۵۴۶۴ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ۱۴۴۲۳ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۴,۲ درصد افزایش داشته است.

 

اسفناج

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم اسفناج در کل کشور ۱۵۹۹۵ ریال بوده است. استان گیلان با ۶۰۸۳۴ ریال بالاترین و استان قم با ۸۵۵۲ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۲۱,۰ درصد افزایش داشته است.

 

۵- محصولات علوفه‌ای

یونجه

در فصل زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۱۲۹۵۱ ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷۸۵۹ ریال بیشترین و استان خوزستان با ۶۷۳۷ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۱۰,۸ درصد افزایش یافته است.

 

۶- مرکبات

پرتقال

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور برابر ۴۳۰۹۱ ریال بوده است. استان فارس با ۵۶۷۲۵ ریال بالاترین و استان زنجان با ۲۴۰۰۰ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال قبل معادل ۱۰۱,۵ درصد افزایش داشته است.

 

نارنج

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم نارنج در کل کشور ۲۶۷۳۸ ریال بوده است. استان خوزستان با ۴۰۰۹۵ ریال بالاترین و استان گیلان با ۱۰۲۳۱ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۱۷,۹ درصد افزایش داشته است.

 

ب - دام و فراورده‌های دامی

۱- دام

گوسفند و بره زنده پرواری

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور ۳۸۱۵۸۱ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۵۴۰۰۰۰ ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با ۳۲۰۴۲۹ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۸,۴ درصد کاهش داشته است.

 

گاو کمتر از دو سال پرواری

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش گاو پرواری کمتر از دو سال زنده در کل کشور از قرار هر کیلو ۳۰۶۳۸۵ ریال بوده است. استان کرمان با ۴۵۵۹۳۹ ریال بیشترین و استان خراسان رضوی با ۲۶۷۸۵۹ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۱۴,۷ درصد کاهش یافته است.

 

۲- فراورده‌های دامی

شیر گوسفند (چرخ نشده)

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور ۸۴۰۱۶ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ افزایش ۵۹,۰ درصدی داشته است. استان آذربایجان شرقی با ۹۶۳۷۳ ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲۲۸۸۶ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

 

شیر گاو (چرخ نشده)

در زمستان سال ۱۳۹۸ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو چرخ نشده در کل کشور ۲۳۵۵۵ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۷  معادل ۲۱, ۵ درصد افزایش داشته است. استان بوشهر با ۳۸۴۴۰ ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با ۱۸۸۸۳ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

 

ج- خدمات کشاورزی

۱- خدمات ماشینی

شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در زمستان سال ۱۳۹۸ هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۲۴۰۱۶۹۷ ریال بوده است. استان گیلان با ۷۴۲۰۴۵۵ ریال و استان ایلام با ۱۴۸۱۰۸۶ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه  سال ۹۷ معادل ۲۴,۴ درصد افزایش داشته است.

 

شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در زمستان سال ۱۳۹۸ هزینه یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۱۷۲۱۸۹۸ ریال  بوده است. استان خوزستان با ۵۴۵۲۳۸۱ ریال و استان لرستان با ۱۳۸۰۲۹۲ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۴۰,۳ درصد افزایش داشته است.

 

دیسک زمین آبی با تراکتور

در زمستان سال ۱۳۹۸ هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۱۲۲۳۳۵۱ ریال بوده است. استان گیلان با ۳۹۳۱۷۴۱ ریال و استان قم با ۶۶۴۸۸۶ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۳۳,۱ درصد افزایش داشته است.

 

دیسک زمین دیم با تراکتور

در زمستان سال ۱۳۹۸ هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۷۱۲۶۵۹ ریال  بوده است. استان گلستان با ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و استان بوشهر با ۶۵۰۰۰۰ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۴۴,۶ درصد افزایش یافته است.

 

۲- خدمات نیروی انسانی

کارگر میوه‌چین (مرد)

در زمستان سال ۱۳۹۸ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور برابر ۸۲۶۲۸۱ ریال بوده است. استان گیلان با ۱۱۰۳۹۲۶  ریال و استان گلستان با ۶۰۰۰۰۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۴۴,۱ درصد افزایش داشته است.

 

کارگر میوه‌چین (زن)

در زمستان سال ۱۳۹۸ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور برابر ۷۵۸۲۰۵ ریال بوده است. استان گیلان با ۹۷۰۷۳۶ ریال و استان گلستان با ۴۰۰۰۰۰ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۸۰,۶ درصد افزایش یافته است.

 

کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در زمستان ۱۳۹۸ روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ۹۲۶۰۸۵ بوده است. استان آذربایجان شرقی با ۱۵۲۸۳۹۸ ریال و استان خوزستان با ۵۰۷۱۸۸ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ معادل ۲۸,۷ درصد افزایش داشته است.

 

کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل زمستان دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور برابر ۵۴۵۰۵۰ بوده است. استان فارس با ۹۲۶۱۷۲ ریال و استان گلستان با ۴۲۵۰۸۹ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل زمستان سال ۹۷ معادل ۳۶,۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

انتهای پیام /

کلیدواژه‌ها

مطالب مرتبط

مطالب بیشتر از «کشاورزی»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها