سال‌شمار استانی خرید مسکن | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

سال‌شمار استانی خرید مسکن

  • یکشنبه 03 مرداد 1400 01:31
  • شناسه 65688
سال‌شمار استانی خرید مسکن

عمر اجاره‌نشینی در ۳۱ استان با دو آمار رسمی از «درآمد خانوار» و «قیمت مسکن» سنجش شد. «خانه‌اولی»ها در کشور با درآمد میانگین سال ۹۹ و متوسط بهای مسکن آن سال، ۳۶ سال طول می‌کشد تا صاحب‌خانه شوند.

این دوره انتظار البته با شرط «برابری رشد درآمد با تورم سالانه مسکن» برآورد شده که معمولا رشد قیمت‌ ملک فراتر از آن بوده است. سال‌شمار خرید خانه در هر استان، عدد متفاوتی را نشان می‌دهد. جهش قیمت مسکن باعث شد، شاخص «انتظار» ۵/ ۱ برابر شود. سهم اجاره‌بها از هزینه ماهانه نیز محاسبه شده است.