اصطلاحات بین المللی بازرگانی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

اصطلاحات بین المللی بازرگانی

 • دوشنبه 27 خرداد 1398 19:49
 • شناسه 38718
اصطلاحات بین المللی بازرگانی

تعدادی از اصطلاحات مهم بین المللی بازرگانی

 

 

اصطلاحات بین المللی بازرگانی                      

 International Trading Terminology

 

 • FRC (Free Carrier Named Point)
 • این اصطلاح بدان منظور طرح‌ریزی شده است که نیاز به حمل و نقل مدرن به ویژه حمل مرکب، حمل بوسیله کانتینر، کشتی‌های رو- روتریلر وFerry را تامین کند. فروشنده تعهدات خود را با تحویل کالا به حمل‌کننده در یک نقطه مشخص به انجام می‌رساند.
 • Dispatch
 • پاداش مربوطه به تخلیه و بارگیری قبل از انقضای موعد مقرر
 • Demmurage
 • هزینه معطلی کشتی ( نقطه مقابل دیسپاچ است)
 • Surcharge
 • اضافاتی که به کرایه تعلق می گیرد.
 • Internal Transport
 • عبارت از حمل اشخاص سوار شده با کالاهای بارگیری شده در قلمرو گمرکی برای پیاده کردن مسافرین یا تخلیه کالا در یک محل واقع در همان قلمرو و گمرکی است.
 • Drawback
 • عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که به موجب روش درابک مسترد می‌شود.
 • Deposit
 • عبارت است از پرداخت موقت مبلغی یا سپردن اسناد مالکیت یا اسناد و اوراق بهادار بینام و غیره به عنوان تضمین برای پرداخت حقوق و عوارض يا سایر وجوهی که تعلق می گیرد.
 • Exportation
 • عبارت است از عمل خارج کردن هر نوع کالایی از قلمرو گمرکی
 • (Cost and Freight) C . F
 • به معنی قیمت کالا به اضافه کرایه حمل آن تا مقصد. منظور از مقصد محلی است که تا آن محل کرایه پرداخت شده است. مثلا اگر در فاکتور کالا نوشته شده باشد. سی اند اف بندرعباس به این معنی است که فروشنده کرایه حمل کالا را از مبداء تا بندر عباس پرداخته است.
 • (Cost, Insurance and Freight ) C . I . F
 • منظور از این اصطلاح قیمت کالا به اضافه کرایه حمل به اضافه حق بیمه است. در صورتی که کالا به این صورت فروخته شود فروشنده کالا را بیمه شده برای خریدار می‌فرستد و در واقع بیمه حمل کالا در مبداء پرداخت می‌شود و بیمه نامه همراه سایر اسناد برای خریدار ارسال می گردد.
 • Freight Carriage and Insurance Paid To named point of destination
 • این قرارداد نیز مانند قرارداد بر مبنای DCP است با این تفاوت که در CIP فروشنده موظف است که قرارداد بیمه کالا حین حمل را نیز خود تهیه نموده و حق بیمه مربوطه را بپردازد.
 • DAF (Delivered at Frontier)
 • این نوع قرارداد بدان معنی است که مسئولیت فروشنده هنگامی که کالا به مرز کشور واردکننده رسیده به پایان می‌رسد و مسئولیت عبور دادن و ترخیص کالا از گمرک ورودی کشور واردکننده به عهده خریدار است.
 • DCP(Freight Carriage Paid To named point of destination)
 • در قرارداد بر مبنای این اصطلاح مانند CF فروشنده کرایه حمل تا مقصد تعیین شده را می‌پردازد ولی ریسک از بین رفتن و صدمه دیدن کالا به اضافه هر گونه افزایش هزینه دیگر هنگامی که کالا در اختیار اولین حمل کننده قرار گرفت از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.
 • DDP (Delivered Duty Paid)
 • در حالی که اصطلاح از محل کالا، حداقل مسئولیت فروشنده را در بردارد اصطلاح تحویل شده پس از پرداخت عوارض وقتی با کلماتی همراه شود که محوطه کار خریدار را تعیین می‌کند حداکثر مسئولیت فروشنده را در بر می‌گیرد. این اصطلاح می تواند بدون در نظر گرفتن نحوه حمل کالا بکار رود.
 • Surety
 • عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی (معمولا با این شرکت بیمه) که به صورت قانونی مسئولیت عواقب مالی ناشی از عدم اجرای تعهدات شخص دیگری را در مقابل گمرک به عهده می گیرد.
 • Customs Transit-Operation
 • عبارت است از حمل و نقل کالا ها به صورت ترانزیت گمرکی از یک دفتر مبداء ( عزیمت وسیله نقلیه) به یک دفتر گمرکی مقصد.
 • Importation
 • یعنی عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع کالایی به داخل یک قلمرو و گمرکی.
 • Cargo Declaration
 • اصطلاح کلی است که بعضی اوقات به آن اظهارنامه بار نیز اطلاق می‌شود و در مورد اسناد حاوی مشخصات مطالبه شده بوسیله گمرک در مورد محموله ( بار) حمل شده یا وسایل حمل و نقل در بازرگانی به کار می‌رود.
 • Clearance of Goods
 • عبارت است از اجرای تشریفات گمرکی لازم برای صدور کالاها برای مصرف داخلی ( قطعی) یا قراردادن آنها تحت روش گمرکی دیگر.
 • Expotrs - Duties and taxes
 • یعنی حقوق گمرکی و سایر حقوق، مالیاتها، هزینه‌ها یا سایر عوارضی که هنگام صدور کالا وصول می‌شود. ولی این حقوق شامل هزینه و عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته است، نیست.
 • EXQ (Ex Quay - Duty Paid… named point)
 • قرارداد بر مبنای شرایط فوق بدین معنی است فروشنده کالا بر روی اسکله در مقصد تعیین شده در قرارداد فروش تحویل خریدار می‌دهد.
 • EXS (EX Ship-Named Port of Destination)
 • این قرارداد بدان معنی است که فروشنده کالا را بر روی کشتی در مقصد تعیین شده در قرارداد فروش در اختیار خریدار قرار می‌دهد. بدین ترتیب کلیه کرایه حمل و ریسک مربوط تا آن محل متوجه فروشنده است.
 • EXW (EX WORKS)
 • اصطلاح از محل کار بدین معنی است که مسئولیت فروشنده ارائه کالا در محل خود (محل کار یا کارخانه) است. در این نوع قرارداد فروشنده مسئولیت بارگیری بروی وسیله حمل تهیه شده توسط خریدار را ندارد مگر اینکه توافق دیگری به عمل آمده باشد.
 • FAS (Free Alongside Ship)-Named part of shipment)
 • قرارداد بر مبنای FAS بدان معنی است که مسئولیت فروشنده زمانی به پایان می‌رسد که کالا را کنار کشتی بر روی اسکله یا بر روی دوبه بارگیری قرار دهد و لذا از آن لحظه به بعد هزینه‌ها و خطرات از بین رفتن یا صدمه دیدن کالا بعهده خریدار می‌باشد.
 • FOA (FOB AIRPORT)-Named airport of departure)
 • این اصطلاح بر اساس همان مبنای فوب بنا شده است با این تفاوت که در فوب فرودگاه فروشنده تعهدات خود را با تحویل کالا در فرودگاه مبداء به حمل کننده هوایی به انجام می‌رساند.
 • FOR (FOR / FOT Free on Rail / Free on Truck) - Named departure point
 • مفهوم این اصطلاح این است که کالا بر روی واگن (سربسته یا سرباز) قرار گیرد و این دو اصطلاح در واقع با هم مترادف هستند لذا در مواردی باید بکار برده شود که کالا با راه‌آهن حمل می‌شود.
 • Cabutage
 • کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی است.

 

کلیدواژه‌ها

مطالب بیشتر از «قوانین کسب و کار»

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها