• اینفوگرافی
  • چرخ
  • حجره قیمه خان

    حجره قیمه خان

    این برنامه تاک شو بوده و حول محور حمایت از کالای داخلی، تولید ملی و کمک به تجاری سازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تولید می‎شود. مجموعه حجره قیمه خان 52 قسمتی بوده و هر برنامه 55 دقیقه می‌باشد.

  • فصل تازه
  • گیگول