قرون به قرون | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

قرون به قرون

قرون به قرون

 • پنجشنبه 16 بهمن 1399 22:53
قرون به قرون

دریافت ویدیو

شماره قسمت: 29

قرون به قرون

سایر قسمت‌ها

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (50)

  گروه های شرکت کننده : پرسپولیس ترنج استنداپ کمدین ها زمرد اسامی لیدر ها به ترتیب گروه. سامان قلی زاده حمید تجربه کار سعید اربعه محمد قاضی

 • شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس

  شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس (49)

  اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها . علی . اکبر سرعتی . مهدی تناور . بهروز محمدی . محبوبه رحمتی

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (48)

  گروه های شرکت کننده: شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس . اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها . علی . اکبر سرعتی . مهدی تناور . بهروز محمدی . محبوبه رحمتی

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (47)

  گروه های شرکت کننده: حجره داران . اصناف . مشهدی طاها . بچه های باران اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها حمید کرمی . اشکان کنعانی . سعید صفری . عرفان گلچین

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (46)

  گروه های شرکت کننده: حجره داران . اصناف . مشهدی طاها . بچه های باران اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها حمید کرمی . اشکان کنعانی . سعید صفری . عرفان گلچین

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (45)

  گروه های شکت کننده: یاس . آسمان . کارا . ملک . لیدر های گروه به ترتیب خانم رحمتی . آقای اموری . اقای اموری . آقای ملک

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (44)

  گروه های شکت کننده: یاس . آسمان . کارا . ملک . لیدر های گروه به ترتیب خانم رحمتی . آقای اموری . اقای اموری . آقای ملک

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (43)

  گروه های شرکت کننده : سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی . لیدر های هرگروه به ترتبیب رضا صفی . موسی محمدی . شکیب حاجی حاجی . جناب آقای سرعتی

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (42)

  گروه های شرکت کننده : سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی . لیدر های هرگروه به ترتبیب رضا صفی . موسی محمدی . شکیب حاجی حاجی . جناب آقای سرعتی

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (41)

  گروه های شرکت کننده گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک لیدر ها گروها به ترتیب آقای اسکندری. آقا تناوری . آقایرشیدی .آقای شجاعی

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (40)

  گروه های شرکت کننده گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک لیدر ها گروها به ترتیب آقای اسکندری. آقا تناوری . آقایرشیدی .آقای شجاعی

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (39)

  مسابقه قرون به قرون-استنداپ کمدین ها-

 • شب اول

  شب اول (38)

  گروه های شرکت کننده گل نرگس . ترنج . حرفه ای ها . پولکی ها یدر ها گروها به ترتیب آقای بالا مزاج . آقا تجربه کار . آقای ذاکر .آقای رضا جبلی

 • مسابقه قرون به قرون سی و شش 36

  مسابقه قرون به قرون سی و شش 36 (37)

  قرون به قرون - دور یک هشتم - شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها-

 • قرون به قرون - دور یک هشتم - شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها

  قرون به قرون - دور یک هشتم - شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها (36)

  قرون به قرون - دور یک هشتم - شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان (35)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه اراکی های قهرمان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی حسین قلع نوعی. گروه فرزانگان با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم فرجی زمردبا لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی محمد قاضی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و امین محمد زاده. گروه زمرد به مرحله بعد راه پیدا کرد

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان (34)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه اراکی های قهرمان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی حسین قلع نوعی. گروه فرزانگان با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم فرجی زمردبا لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی محمد قاضی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و امین محمد زاده.

 • مسابقه قرون به قرون شب دوم گروه های شرکت کننده : فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی

  مسابقه قرون به قرون شب دوم گروه های شرکت کننده : فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی (33)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه پیشتازان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی علی اقلمند. گروه سفیران ایرانی با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای کوه زاد. پرسپولیس با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سامان قلی زاده. فامیلای با حال با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی. مرحله دوم مسایقه که گروه پرسپولیس موفق شد به مرحله بعد راه پیدا کنه

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی (32)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه پیشتازان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی علی اقلمند. گروه سفیران ایرانی با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای کوه زاد. پرسپولیس با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سامان قلی زاده. فامیلای با حال با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی

 • مسابقه قرون به قرون شب دومگروه های شرکت کننده : ژن خوب . چاوشی . یاس . استقلال

  مسابقه قرون به قرون شب دومگروه های شرکت کننده : ژن خوب . چاوشی . یاس . استقلال (31)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه استقلال با لیدری سامان گوران و با سرگروهی موسی محمدی اصل. گروه یاس با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم رحمتی. چاوشی با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سعید نوده فراهانی. ژن خوب با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی وحیده بهرامیان. در این قسمت گروه های یاس و استقلال به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : ژن خوب . چاوشی . یاس . استقلال

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده : ژن خوب . چاوشی . یاس . استقلال (30)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه استقلال با لیدری سامان گوران و با سرگروهی موسی محمدی اصل. گروه یاس با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم رحمتی. چاوشی با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سعید نوده فراهانی. ژن خوب با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی وحیده بهرامیان. در این قسمت نمایش زیبا میبینیم از مجریان برنامه

 • قرون به قرون

  قرون به قرون (29)

  قرون به قرون

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده افتخار. میکائیل. بچه های باران.نسترن

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده افتخار. میکائیل. بچه های باران.نسترن (28)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروهمیکائیل با لیدری سامان گوران و با سرگروهی میکائیل نیک اندیش. بچه های باران با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی محمد محمدی. نسترن با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی مهدی کاهه. افتخار با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .فاطمه سادات حسن زاده.

 • اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه فزانگان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی سما کولیایی . تلاش با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی عبادی. پیشتازان با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی علی اقیمند. نشاط با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .احسان مختاری زاده

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه فزانگان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی سما کولیایی . تلاش با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی عبادی. پیشتازان با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی علی اقیمند. نشاط با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .احسان مختاری زاده (27)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه فزانگان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی سما کولیایی . تلاش با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی عبادی. پیشتازان با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی علی اقیمند. نشاط با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .احسان مختاری زاده. اوج هیجان در مسابقه جینگا و گروه هایی که به مرحله بعد راه پیدا کردند گروه پیشتاز و گروه فرزانگان می باشند

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده نشاط. فرزانگان. تلاش. پیشتازان

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده نشاط. فرزانگان. تلاش. پیشتازان (26)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه فزانگان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی سما کولیایی . تلاش با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی عبادی. پیشتازان با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی علی اقیمند. نشاط با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .احسان مختاری زاده

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده زمرد فامیلای با حال ساخت ایران امید زمرد

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده زمرد فامیلای با حال ساخت ایران امید زمرد (25)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هازمرد سامان گوران و با سرگروهیسید محمد قاضی. فامیلای باحال با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی مجید شقاقی.ساخت ایران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی امید رضا سلامی . امید با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید در این قسمت گروه های گچ پژ و آسمان به مرحله بعد راه پیدا کردنداسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاآسمان سامان گوران و با سرگروهیامیر حسین انوری. حاتم با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای رفیعی. یاران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی ابراهیم منفرد. گچ پژ با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی. در این قسمت گروه های گچ پژ و آسمان به مرحله بعد راه پیدا کردندی

 • مسابقه قرون به قرون شب دوم گروه های شرکت کننده زمرد فامیلای با حال ساخت ایران امید زمرد

  مسابقه قرون به قرون شب دوم گروه های شرکت کننده زمرد فامیلای با حال ساخت ایران امید زمرد (24)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها زمرد سامان گوران و با سرگروهی سید محمد قاضی. فامیلای باحال با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی مجید شقاقی.ساخت ایران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی امید رضا سلامی . امید با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی. در این قسمت گروه های فامیلای باحال و زمرد به مرحله بعد را پیدا کردند

 • گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم شب دوم

  گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم شب دوم (23)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاآسمان سامان گوران و با سرگروهیامیر حسین انوری. حاتم با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای رفیعی. یاران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی ابراهیم منفرد. گچ پژ با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی شکیب حاجی حاجی. در این قسمت گروه های گچ پژ و آسمان به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده . گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم

  مسابقه قرون به قرون شب اول گروه های شرکت کننده . گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم (22)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاآسمان سامان گوران و با سرگروهیامیر حسین انوری. حاتم با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای رفیعی. یاران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی ابراهیم منفرد. گچ پژ با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی شکیب حاجی حاجی. در این قسمت اخبار گویی یکی از شرکت کننده هارو میبینیم

 • مسابقه قرون به قرون : شب او گروه های شرکت کننده غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران

  مسابقه قرون به قرون : شب او گروه های شرکت کننده غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران (21)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاغدیر سامان گوران و با سرگروهی فاطمه قائدی. حجره داران با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی حمید کرمی. اصناف با لیدری شهاب عباسی و اشکان کنعانی. با جناق ها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی رقیه کرملو.گروه هایی که به مرحله بعد راه پیدا کردند گروه اصناف و حجره داران می باشند

 • مسابقه قرون به قرون : شب او گروه های شرکت کننده غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران

  مسابقه قرون به قرون : شب او گروه های شرکت کننده غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران (20)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاغدیر سامان گوران و با سرگروهی فاطمه قائدی. حجره داران با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی حمید کرمی. اصناف با لیدری شهاب عباسی و اشکان کنعانی. با جناق ها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی رقیه کرملو. در این قسمت شروع متفاوت نصبت به برنامه های قبل

 • مسابقه قرون به قرون : شب اول گروه های شرکت کننده مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس

  مسابقه قرون به قرون : شب اول گروه های شرکت کننده مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس (19)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها بچه های بازار سامان گوران و با سرگروهی امیر خدادادی. پرسپولیس با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سامان قلی زاده. مش ازونی با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد خزایی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی امین مهدی زادهدر انتها گروه های سیبیلوها و پرسپولیس به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • مسابقه قرون به قرون : شب اول گروه های شرکت کننده مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس

  مسابقه قرون به قرون : شب اول گروه های شرکت کننده مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس (18)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها بچه های بازار سامان گوران و با سرگروهی امیر خدادادی. پرسپولیس با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سامان قلی زاده. مش ازونی با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد خزایی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی امین مهدی زاده

 • گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر، شب دوم

  گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر، شب دوم (17)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها ترنج سامان گوران و با سرگروهی ابراهیم احمدی. مشهدی طاها با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سعید صفری. گلباران با لیدری شهاب عباسی و سرگروه مهدی قربانی. آیبدر با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی جمال نوری در این قسمت گروه های گلباران و مشهدی طاها به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر

  گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر (16)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گلباران با لیدری شهاب عباسی وسرگوره مهدی قربانی . مشهدی طاها با لیدری سید احمدرضا و سرگروه سعید صفری . ترنج سامان گوران وسرگروه ابراهیم احمدی . آبیدر با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروه جمال نوری

 • موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار، شب دوم

  موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار، شب دوم (15)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها کارا سامان گوران و با سرگروهی میلاد قدیمی. عدالت با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی صدیقه صدقی. سادیار با لیدری شهاب عباسی و سرگروه کوروش خزائی. موج مثبت با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی روبینا . گروه هایی که به مرحله بعد راه پیدا کردند کارا با 162 امتیاز و سادیار با 157 امتیاز

 • موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار

  موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار (14)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها کارا سامان گوران و با سرگروهی میلاد قدیمی. عدالت با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی صدیقه صدقی. سادیار با لیدری شهاب عباسی و سرگروه کوروش خزائی. موج مثبت با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی روبینا . هیجان زیاد در مسابقه صفحه لرزان در این برنامه دیده می شود

 • ترقی، سونامی، استندآپ کمدین ها، ترنج، شب دوم
 • ترقی، سونامی، استندآپ کمدین ها، ترنج

  ترقی، سونامی، استندآپ کمدین ها، ترنج (12)

  رقابت جذاب و دیدنی چهار گروه

 • گل نرگس. اعجوبه ها. شاد. وفادار، شب دوم

  گل نرگس. اعجوبه ها. شاد. وفادار، شب دوم (11)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گل نرگس بالیدری احمد رضا موسوی و سرگروه حمید اسکندری. اعجوبه ها با لیدری شهاب عباسی و سرگروه علی حسین دوست. شاد با لیدر مهسا ایرانیان و سرگروه رضا هاشمی. وفادار با لیدری سامان گوران و سرگروه سجاد غلامی حضور بچه های بالا در مسابقه و تنها گروهی که تونسته در لحضه آخر گوی رو به مرکز برسونه

 • گل نرگس، اعجوبه ها، شاد، وفادار

  گل نرگس، اعجوبه ها، شاد، وفادار (10)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گل نرگس بالیدری احمد رضا موسوی و سرگروه حمید اسکندری. اعجوبه ها با لیدری شهاب عباسی و سرگروه علی حسین دوست. شاد با لیدر مهسا ایرانیان و سرگروه رضا هاشمی. وفادار با لیدری سامان گوران و سرگروه سجاد غلامی حضور بچه های بالا در مسابقه و تنها گروهی که تونسته در لحضه آخر گوی رو به مرکز برسونه

 • تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد شب دوم

  تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد شب دوم (9)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها تومن به تومن سامان گوران و با سرگروهی مهدی شاهزاده. کوچلوهای قهرمانبا لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سعید خلج. ملک با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد امین ملک. همیشه شاد بل لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مهدی رشید در این قسمت با استداپ سید احمد رضا و سامان گروران اوج هیجان در مسابقه برج هیجان در انتها حجره ملک و حجره همیشه شاد به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد

  تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد (8)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها تومن به تومن سامان گوران و با سرگروهی مهدی شاهزاده. کوچلوهای قهرمانبا لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سعید خلج. ملک با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد امین ملک. همیشه شاد بل لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مهدی رشید در این قسمت با استداپ سید احمد رضا و سامان گروران

 • چیپسل، پنج نابغه، امید، حرفه ای ها، شب دوم

  چیپسل، پنج نابغه، امید، حرفه ای ها، شب دوم (7)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. چیپسل با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی محمد امین اصغری .پنج نابغه ها با لیدری سید احمد رضا و سر گروهی مهرشاد ایلدار . امید بالیدری مهسا ایرانیان وسرگروهی محمد جواد حیدری . حرفه ای ها با لیدری سامان گوران و سر گروهی آقای ذاکر. در پایان گروه ها به این امتیازات دست پیدا کردند چیپسل 20.حرفه ای ها 20. امید 20 . پنج نابغه ها 30

 • چیپسل، حرفه ای ها، پنج نابغه، امید

  چیپسل، حرفه ای ها، پنج نابغه، امید (6)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. چیپسل با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی محمد امین اصغری .پنج نابغه ها با لیدری سید احمد رضا و سر گروهی مهرشاد ایلدار . امید بالیدری مهسا ایرانیان وسرگروهی محمد جواد حیدری . حرفه ای ها با لیدری سامان گوران و سر گروهی آقای ذاکر. در پایان گروه ها به این امتیازات دست پیدا کردند چیپسل 20.حرفه ای ها 20. امید 20 . پنج نابغه ها 30

 • پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر قسمت 2

  پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر قسمت 2 (5)

  گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. پولکی با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی رضا جباری .بشقاب پرنده با لیری مهسا ایرانیان و سر گروهیالهام دهقانی . شیردال بالیدری سید احمد رضا موسوی وسرگروهی سید امیر حسینی . سر به سر با لیدری سامان گوران و سر گروهی امیر میرزایی. در پایان گروه های پولکی وشیر دال به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر

  پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر (4)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. پولکی با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی رضا جباری .بشقاب پرنده با لیری مهسا ایرانیان و سر گروهی الهام دهقانی . شیردال بالیدری سید احمد رضا موسوی وسرگروهی سید امیر حسینی . سر به سر با لیدری سامان گوران و سر گروهی امیر میرزایی. در این روز به حجره داران کالا داده می شود و با این کالا معامله می شود

 • صعود گروه کارا و گروه سادیرا به مرحله بعد

  صعود گروه کارا و گروه سادیرا به مرحله بعد (3)

  در این مسابقه 4 گروه شرکت می کنند ار بین 4 گروه 2 گروه به مرحله بعد راه پیدا می کنند

 • مسابقه قرون به قرون

  مسابقه قرون به قرون (2)

  مرحله مقدماتی مسابقه قرون به قرون، با حضور گروه های شرکت کننده چابک. کوشا نوین. اراکی های قهرمان. دینار

 • تیزر حضور عوامل قرون به قرون در واحد 162

  تیزر حضور عوامل قرون به قرون در واحد 162 (1)

  تیزر حضور عوامل مسابقه قرون به قرون در واحد 162 اداره کل روابط عمومی

 • معرفی بخشها و نحوه اجرای مسابقه

  معرفی بخشها و نحوه اجرای مسابقه (1)

  آموزش بخشهای مختلف مسابقه برای آشنایی بیشتر مخاطبان باشرکت گروه های سفیران ایرانی. خوزستان. ویرا و حجره داران

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها