گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

قرون به قرون

گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک

 • پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 15:53
گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک

دریافت ویدیو

شماره قسمت: 41

گروه های شرکت کننده گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک لیدر ها گروها به ترتیب آقای اسکندری. آقا تناوری . آقایرشیدی .آقای شجاعی

مسابقه قرون به قرون هر هفته پنجشنبه از ساعت 22 درحال پخش می باشد

سایر قسمت‌ها

 • پرسپولیس، ترنج، استنداپ کمدین ها، زمرد

  پرسپولیس، ترنج، استنداپ کمدین ها، زمرد (50)

  گروه های شرکت کننده : پرسپولیس ترنج استنداپ کمدین ها زمرد اسامی لیدر ها به ترتیب گروه. سامان قلی زاده حمید تجربه کار سعید اربعه محمد قاضی

 • شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس

  شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس (49)

  اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها . علی . اکبر سرعتی . مهدی تناور . بهروز محمدی . محبوبه رحمتی

 • شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس

  شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس (48)

  گروه های شرکت کننده: شهاب . خوزستان . حجره داران . یاس . اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها . علی . اکبر سرعتی . مهدی تناور . بهروز محمدی . محبوبه رحمتی

 • حجره داران . اصناف . مشهدی طاها

  حجره داران . اصناف . مشهدی طاها (47)

  گروه های شرکت کننده: حجره داران . اصناف . مشهدی طاها . بچه های باران اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها حمید کرمی . اشکان کنعانی . سعید صفری . عرفان گلچین

 • حجره داران . اصناف . مشهدی طاها

  حجره داران . اصناف . مشهدی طاها (46)

  گروه های شرکت کننده: حجره داران . اصناف . مشهدی طاها . بچه های باران اسامی لیدر ها به ترتیب گروه ها حمید کرمی . اشکان کنعانی . سعید صفری . عرفان گلچین

 • یاس . آسمان . کارا . ملک

  یاس . آسمان . کارا . ملک (45)

  گروه های شکت کننده: یاس . آسمان . کارا . ملک . لیدر های گروه به ترتیب خانم رحمتی . آقای اموری . اقای اموری . آقای ملک

 • یاس . آسمان . کارا . ملک

  یاس . آسمان . کارا . ملک (44)

  گروه های شکت کننده: یاس . آسمان . کارا . ملک . لیدر های گروه به ترتیب خانم رحمتی . آقای اموری . اقای اموری . آقای ملک

 • سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی

  سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی (43)

  گروه های شرکت کننده : سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی . لیدر های هرگروه به ترتبیب رضا صفی . موسی محمدی . شکیب حاجی حاجی . جناب آقای سرعتی

 • سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی

  سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی (42)

  گروه های شرکت کننده : سادیار . استقلال . گچ پژ . ترقی . لیدر های هرگروه به ترتبیب رضا صفی . موسی محمدی . شکیب حاجی حاجی . جناب آقای سرعتی

 • گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک

  گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک (41)

  گروه های شرکت کننده گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک لیدر ها گروها به ترتیب آقای اسکندری. آقا تناوری . آقایرشیدی .آقای شجاعی

 • گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک

  گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک (40)

  گروه های شرکت کننده گل نرگس .خوزستان. همیشه شاد. چابک لیدر ها گروها به ترتیب آقای اسکندری. آقا تناوری . آقایرشیدی .آقای شجاعی

 • استنداپ کمدین ها-

  استنداپ کمدین ها- (39)

  مسابقه قرون به قرون-استنداپ کمدین ها-

 • گل نرگس . ترنج . حرفه ای ها . پولکی ها یدر ها

  گل نرگس . ترنج . حرفه ای ها . پولکی ها یدر ها (38)

  گروه های شرکت کننده گل نرگس . ترنج . حرفه ای ها . پولکی ها یدر ها گروها به ترتیب آقای بالا مزاج . آقا تجربه کار . آقای ذاکر .آقای رضا جبلی

 • شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها، دور یک هشتم

  شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها، دور یک هشتم (37)

  قرون به قرون - دور یک هشتم - شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها-

 • شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها، دور یک هشتم

  شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها، دور یک هشتم (36)

  گروه های شیردال- شاد- پنج نابغه -استنداپ کمدین ها

 • زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان

  زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان (35)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه اراکی های قهرمان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی حسین قلع نوعی. گروه فرزانگان با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم فرجی زمردبا لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی محمد قاضی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و امین محمد زاده. گروه زمرد به مرحله بعد راه پیدا کرد

 • زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان

  زمرد . اراکی های قهرمان . سیبلوهای قهرمان . فرزانگان (34)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه اراکی های قهرمان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی حسین قلع نوعی. گروه فرزانگان با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم فرجی زمردبا لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی محمد قاضی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و امین محمد زاده.

 • فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی، شب دوم

  فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی، شب دوم (33)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه پیشتازان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی علی اقلمند. گروه سفیران ایرانی با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای کوه زاد. پرسپولیس با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سامان قلی زاده. فامیلای با حال با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی. مرحله دوم مسایقه که گروه پرسپولیس موفق شد به مرحله بعد راه پیدا کنه

 • فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی

  فامیلای با حال . پیشتازان . پرسپولیس. سفیران ایرانی (32)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه پیشتازان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی علی اقلمند. گروه سفیران ایرانی با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای کوه زاد. پرسپولیس با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سامان قلی زاده. فامیلای با حال با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی

 • ژن خوب. چاوشی. یاس. استقلال، شب دوم

  ژن خوب. چاوشی. یاس. استقلال، شب دوم (31)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه استقلال با لیدری سامان گوران و با سرگروهی موسی محمدی اصل. گروه یاس با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم رحمتی. چاوشی با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سعید نوده فراهانی. ژن خوب با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی وحیده بهرامیان. در این قسمت گروه های یاس و استقلال به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • ژن خوب. چاوشی. یاس. استقلال

  ژن خوب. چاوشی. یاس. استقلال (30)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه استقلال با لیدری سامان گوران و با سرگروهی موسی محمدی اصل. گروه یاس با لیدری احمد رضا موسوی و سرگروهی خانم رحمتی. چاوشی با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی سعید نوده فراهانی. ژن خوب با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی وحیده بهرامیان. در این قسمت نمایش زیبا میبینیم از مجریان برنامه

 • قرون به قرون

  قرون به قرون (29)

  قرون به قرون

 • افتخار. میکائیل. بچه های باران.نسترن

  افتخار. میکائیل. بچه های باران.نسترن (28)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروهمیکائیل با لیدری سامان گوران و با سرگروهی میکائیل نیک اندیش. بچه های باران با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی محمد محمدی. نسترن با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی مهدی کاهه. افتخار با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .فاطمه سادات حسن زاده.

 • فزانگان، تلاش، پیشتازان نشاط

  فزانگان، تلاش، پیشتازان نشاط (27)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه فزانگان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی سما کولیایی . تلاش با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی عبادی. پیشتازان با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی علی اقیمند. نشاط با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .احسان مختاری زاده. اوج هیجان در مسابقه جینگا و گروه هایی که به مرحله بعد راه پیدا کردند گروه پیشتاز و گروه فرزانگان می باشند

 • نشاط. فرزانگان. تلاش. پیشتازان

  نشاط. فرزانگان. تلاش. پیشتازان (26)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گروه فزانگان با لیدری سامان گوران و با سرگروهی سما کولیایی . تلاش با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی عبادی. پیشتازان با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی علی اقیمند. نشاط با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی .احسان مختاری زاده

 • زمرد فامیلای با حال ساخت ایران امید زمرد

  زمرد فامیلای با حال ساخت ایران امید زمرد (25)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هازمرد سامان گوران و با سرگروهیسید محمد قاضی. فامیلای باحال با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی مجید شقاقی.ساخت ایران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی امید رضا سلامی . امید با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید در این قسمت گروه های گچ پژ و آسمان به مرحله بعد راه پیدا کردنداسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاآسمان سامان گوران و با سرگروهیامیر حسین انوری. حاتم با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای رفیعی. یاران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی ابراهیم منفرد. گچ پژ با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی. در این قسمت گروه های گچ پژ و آسمان به مرحله بعد راه پیدا کردندی

 • زمرد، فامیلای با حال، ساخت ایران، امید، شب دوم

  زمرد، فامیلای با حال، ساخت ایران، امید، شب دوم (24)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها زمرد سامان گوران و با سرگروهی سید محمد قاضی. فامیلای باحال با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی مجید شقاقی.ساخت ایران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی امید رضا سلامی . امید با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مجید شقاقی. در این قسمت گروه های فامیلای باحال و زمرد به مرحله بعد را پیدا کردند

 • گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم شب دوم

  گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم شب دوم (23)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاآسمان سامان گوران و با سرگروهیامیر حسین انوری. حاتم با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای رفیعی. یاران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی ابراهیم منفرد. گچ پژ با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی شکیب حاجی حاجی. در این قسمت گروه های گچ پژ و آسمان به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم

  گچ پژ. آسمان. یاران. حاتم (22)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاآسمان سامان گوران و با سرگروهیامیر حسین انوری. حاتم با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی آقای رفیعی. یاران با لیدری شهاب عباسی و با سرگروهی ابراهیم منفرد. گچ پژ با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی شکیب حاجی حاجی. در این قسمت اخبار گویی یکی از شرکت کننده هارو میبینیم

 • غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران، شب دوم

  غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران، شب دوم (21)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاغدیر سامان گوران و با سرگروهی فاطمه قائدی. حجره داران با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی حمید کرمی. اصناف با لیدری شهاب عباسی و اشکان کنعانی. با جناق ها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی رقیه کرملو.گروه هایی که به مرحله بعد راه پیدا کردند گروه اصناف و حجره داران می باشند

 • غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران

  غدیر. باجناق ها اصناف. حجره داران (20)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه هاغدیر سامان گوران و با سرگروهی فاطمه قائدی. حجره داران با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی حمید کرمی. اصناف با لیدری شهاب عباسی و اشکان کنعانی. با جناق ها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی رقیه کرملو. در این قسمت شروع متفاوت نسبت به برنامه های قبل

 • مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس

  مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس (19)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها بچه های بازار سامان گوران و با سرگروهی امیر خدادادی. پرسپولیس با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سامان قلی زاده. مش ازونی با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد خزایی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی امین مهدی زادهدر انتها گروه های سیبیلوها و پرسپولیس به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس

  مش ارزونی. بچه های بازار. سیبیلو ها. پرسپولیس (18)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها بچه های بازار سامان گوران و با سرگروهی امیر خدادادی. پرسپولیس با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سامان قلی زاده. مش ازونی با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد خزایی. سیبیلوها با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی امین مهدی زاده

 • گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر، شب دوم

  گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر، شب دوم (17)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها ترنج سامان گوران و با سرگروهی ابراهیم احمدی. مشهدی طاها با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سعید صفری. گلباران با لیدری شهاب عباسی و سرگروه مهدی قربانی. آیبدر با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی جمال نوری در این قسمت گروه های گلباران و مشهدی طاها به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر

  گلباران مشهدی، طاها، ترنج، آبیدر (16)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گلباران با لیدری شهاب عباسی وسرگوره مهدی قربانی . مشهدی طاها با لیدری سید احمدرضا و سرگروه سعید صفری . ترنج سامان گوران وسرگروه ابراهیم احمدی . آبیدر با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروه جمال نوری

 • موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار، شب دوم

  موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار، شب دوم (15)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها کارا سامان گوران و با سرگروهی میلاد قدیمی. عدالت با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی صدیقه صدقی. سادیار با لیدری شهاب عباسی و سرگروه کوروش خزائی. موج مثبت با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی روبینا . گروه هایی که به مرحله بعد راه پیدا کردند کارا با 162 امتیاز و سادیار با 157 امتیاز

 • موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار

  موج مثبت، عدالت، کارا، سادیار (14)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها کارا سامان گوران و با سرگروهی میلاد قدیمی. عدالت با لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی صدیقه صدقی. سادیار با لیدری شهاب عباسی و سرگروه کوروش خزائی. موج مثبت با لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی روبینا . هیجان زیاد در مسابقه صفحه لرزان در این برنامه دیده می شود

 • ترقی، سونامی، استندآپ کمدین ها، ترنج، شب دوم
 • ترقی، سونامی، استندآپ کمدین ها، ترنج

  ترقی، سونامی، استندآپ کمدین ها، ترنج (12)

  رقابت جذاب و دیدنی چهار گروه

 • گل نرگس. اعجوبه ها. شاد. وفادار، شب دوم

  گل نرگس. اعجوبه ها. شاد. وفادار، شب دوم (11)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گل نرگس بالیدری احمد رضا موسوی و سرگروه حمید اسکندری. اعجوبه ها با لیدری شهاب عباسی و سرگروه علی حسین دوست. شاد با لیدر مهسا ایرانیان و سرگروه رضا هاشمی. وفادار با لیدری سامان گوران و سرگروه سجاد غلامی حضور بچه های بالا در مسابقه و تنها گروهی که تونسته در لحضه آخر گوی رو به مرکز برسونه

 • گل نرگس، اعجوبه ها، شاد، وفادار

  گل نرگس، اعجوبه ها، شاد، وفادار (10)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها گل نرگس بالیدری احمد رضا موسوی و سرگروه حمید اسکندری. اعجوبه ها با لیدری شهاب عباسی و سرگروه علی حسین دوست. شاد با لیدر مهسا ایرانیان و سرگروه رضا هاشمی. وفادار با لیدری سامان گوران و سرگروه سجاد غلامی حضور بچه های بالا در مسابقه و تنها گروهی که تونسته در لحضه آخر گوی رو به مرکز برسونه

 • تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد شب دوم

  تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد شب دوم (9)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها تومن به تومن سامان گوران و با سرگروهی مهدی شاهزاده. کوچلوهای قهرمانبا لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سعید خلج. ملک با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد امین ملک. همیشه شاد بل لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مهدی رشید در این قسمت با استداپ سید احمد رضا و سامان گروران اوج هیجان در مسابقه برج هیجان در انتها حجره ملک و حجره همیشه شاد به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد

  تومن به تومن، کوچولوهای قهرمان، ملک، همیشه شاد (8)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها تومن به تومن سامان گوران و با سرگروهی مهدی شاهزاده. کوچلوهای قهرمانبا لیدر احمد رضا موسوی و سرگروهی سعید خلج. ملک با لیدری شهاب عباسی و سرگروه محمد امین ملک. همیشه شاد بل لیدری مهسا ایرانیان و سرگروهی مهدی رشید در این قسمت با استداپ سید احمد رضا و سامان گروران

 • چیپسل، پنج نابغه، امید، حرفه ای ها، شب دوم

  چیپسل، پنج نابغه، امید، حرفه ای ها، شب دوم (7)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. چیپسل با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی محمد امین اصغری .پنج نابغه ها با لیدری سید احمد رضا و سر گروهی مهرشاد ایلدار . امید بالیدری مهسا ایرانیان وسرگروهی محمد جواد حیدری . حرفه ای ها با لیدری سامان گوران و سر گروهی آقای ذاکر. در پایان گروه ها به این امتیازات دست پیدا کردند چیپسل 20.حرفه ای ها 20. امید 20 . پنج نابغه ها 30

 • چیپسل، حرفه ای ها، پنج نابغه، امید

  چیپسل، حرفه ای ها، پنج نابغه، امید (6)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. چیپسل با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی محمد امین اصغری .پنج نابغه ها با لیدری سید احمد رضا و سر گروهی مهرشاد ایلدار . امید بالیدری مهسا ایرانیان وسرگروهی محمد جواد حیدری . حرفه ای ها با لیدری سامان گوران و سر گروهی آقای ذاکر. در پایان گروه ها به این امتیازات دست پیدا کردند چیپسل 20.حرفه ای ها 20. امید 20 . پنج نابغه ها 30

 • پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر قسمت 2

  پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر قسمت 2 (5)

  گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. پولکی با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی رضا جباری .بشقاب پرنده با لیری مهسا ایرانیان و سر گروهیالهام دهقانی . شیردال بالیدری سید احمد رضا موسوی وسرگروهی سید امیر حسینی . سر به سر با لیدری سامان گوران و سر گروهی امیر میرزایی. در پایان گروه های پولکی وشیر دال به مرحله بعد راه پیدا کردند

 • پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر

  پولکی، بشقاب پرنده، شیردال، سر به سر (4)

  اسامی گروه های شرکت کننده و لیدر و سرگروه ها. پولکی با لیدر خوش اخلاق شهاب عباسی و سر گروهی رضا جباری .بشقاب پرنده با لیری مهسا ایرانیان و سر گروهی الهام دهقانی . شیردال بالیدری سید احمد رضا موسوی وسرگروهی سید امیر حسینی . سر به سر با لیدری سامان گوران و سر گروهی امیر میرزایی. در این روز به حجره داران کالا داده می شود و با این کالا معامله می شود

 • صعود گروه کارا و گروه سادیرا به مرحله بعد

  صعود گروه کارا و گروه سادیرا به مرحله بعد (3)

  در این مسابقه 4 گروه شرکت می کنند ار بین 4 گروه 2 گروه به مرحله بعد راه پیدا می کنند

 • چابک. کوشا نوین. اراکی های قهرمان. دینار

  چابک. کوشا نوین. اراکی های قهرمان. دینار (2)

  مرحله مقدماتی مسابقه قرون به قرون، با حضور گروه های شرکت کننده چابک. کوشا نوین. اراکی های قهرمان. دینار

 • معرفی بخشها و نحوه اجرای مسابقه

  معرفی بخشها و نحوه اجرای مسابقه (1)

  آموزش بخشهای مختلف مسابقه برای آشنایی بیشتر مخاطبان باشرکت گروه های سفیران ایرانی. خوزستان. ویرا و حجره داران

 • تیزر حضور عوامل قرون به قرون در واحد 162

  تیزر حضور عوامل قرون به قرون در واحد 162

  تیزر حضور عوامل مسابقه قرون به قرون در واحد 162 اداره کل روابط عمومی

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر «» می‌باشید.

نظرات بینندگان

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها