پایگاه اطلاع رسانی

چشم انداز شرکت چادرملو از ززبان مدیر روابط عمومی

  • پنجشنبه 19 مهر 1397 11:41
چشم انداز شرکت چادرملو از ززبان مدیر روابط عمومی

شماره قسمت: 1

طالبی مدیر روابط عمومی شرکت چادر ملو گفت در دورنمای تولید فولاد در سند چشم انداز 1404، بیش از 55 تن تولید فولاد پیش بینی شده است که برای این مقدار، برنامه جامع صادرات نیاز است.

سایر قسمت‌ها

جدید ترین برنامه ها

آخرین خبرها