تجارت | اتاق بازرگانی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • گردشگری، بهترین روزنه ارزآوری

    گردشگری، بهترین روزنه ارزآوری

    رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت و گو با شبکه ایران کالا خواهان توجه حاکمیت به ظرفیت های ارزآوری گردشگری ایران شد.

جدید ترین برنامه ها