شعار سال | تولید، پشتیبانی، مانع زدایی | شبکه تلویزیونی ایران ‌کالا

  • رفع موانع تولید یا مانع تراشی؟

    رفع موانع تولید یا مانع تراشی؟

    اخیرا طرحی جدید با نام رفع موانع تولید کشاورزی، در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ البته آنچه تاکنون از این طرح منتشر شده، حاکی از آن است که این طرح نه‌تنها به هدفی که برای خود تعریف کرده، نخواهد رسید بلکه نتیجه‌ای عکس نیز به دنبال خواهد داشت.

جدید ترین برنامه ها